Krásne drevené parkety s puncom luxusu, vzhľadom pripomínajúcim minulosť, ale zároveň súčasne moderné. Vyrábané v očarujúcom Taliansku. To je kolekcia VINTAGE. Prezrite si nami ponúkané dekory na obrázku nižšie.

  • Dostupné od 10 m2
  • Celková hrúbka lamely 15 mm
  • Nášľapná vrstva 4 mm
  • Dostupné šírky lamely 210/240 mm
  • Dostupné dĺžky lamely 1500/2000 mm

Prevedenia

!

Súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov spoločnosti DOMOS SLOVAKIA, s.r.o., Južná trieda 48, Košice 040 01, IČO: 36590487, za účelom vytvorenia štatistiky prehliadania webstránky http://www.domosslovakia.sk. Súhlas udeľujem na moje osobné údaje v rozsahu vek, poloha, pohlavie, jazyk, pohyby po webstránke.

Udelením súhlasu prehlasujem, že som dovŕšil/a 16 rokov veku.


Viac