• Rýchla a ľahká inštalácia                                    
  • Prírodný vzhľad
  • Odolné voči UV žiareniu
  • Extrémne trvácne
  • Pocit prírodnej trávy
  • Minimálna údržba
  • Vydrží všetky typy počasia
  • Žiadne kosenie

Vhodné pre: _  záhrady_ okolie bazéna _ verandy_ balkóny _ terasy _strešné záhrady_ salóniky_ vestibuly_ jachty _ karavany_ ...

!

Súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov spoločnosti DOMOS SLOVAKIA, s.r.o., Južná trieda 48, Košice 040 01, IČO: 36590487, za účelom vytvorenia štatistiky prehliadania webstránky http://www.domosslovakia.sk. Súhlas udeľujem na moje osobné údaje v rozsahu vek, poloha, pohlavie, jazyk, pohyby po webstránke.

Udelením súhlasu prehlasujem, že som dovŕšil/a 16 rokov veku.


Viac