Naše portfólio zamerané na profesionálnu prípravu podkladu a lepenie materiálov tvoria značky Chemos a Uzin.

Patria sem napríklad opravné hmoty, renovačné hmoty, penetrácie, samonivelačné hmoty, lepidlá na koberce, PVC, linoleum, kaučuk-gumu, korok, parkety, umelý trávnik, elektricky vodivé lepidlá bez rozpúšťadiel a lepidlá na sokle, lišty, schody.

Lepidlá s využitím v domácnosti, tzv. HOBBY LEPIDLÁ, univerzálne ale aj špeciálne, nájdete u nás na predajni. 

!

Súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov spoločnosti DOMOS SLOVAKIA, s.r.o., Južná trieda 48, Košice 040 01, IČO: 36590487, za účelom vytvorenia štatistiky prehliadania webstránky http://www.domosslovakia.sk. Súhlas udeľujem na moje osobné údaje v rozsahu vek, poloha, pohlavie, jazyk, pohyby po webstránke.

Udelením súhlasu prehlasujem, že som dovŕšil/a 16 rokov veku.


Viac